Hjem

GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Knudstrup Skyttekreds
til afholdelse tirsdag den 24. januar 2023 kl 19:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens drift i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, herunder kontingent
4. Indmelding/indlemmelse i Thorning idræts forening
5. Indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Finn Jensen, Ole Hansen og Christian Kjærulff.
7. Valg af suppleant – på valg Jette Jacobsen.
8. Valg af revisor Ib Kristensen
9. Valg af revisorsuppleant Kathrine Held-troelsgaard
10. Fanebærer – Preben J. Jensen.
11. Eventuelt.
Vel mødt – bestyrelsen!