Generalforsamling

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS
afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 9. februar efter træning

Dagsorden i g. lovene,
Evt. forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 dage før. Kom og vær med,
lad os få en god debat, hør om bestyrelsens tiltag
til en god og bæredygtig forening.

Knudstrup Skyttekreds