Generalforsamling 15. februar 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Knudstrup Skyttekreds
til afholdelse tirsdag  den 15. februar 2022 kl 19:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens drift i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, herunder kontingent
4. Fremtiden for udendørsbanen.
5. Indkomne forslag.
(forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er
     Andreas Jensen
     Leif Dyhr
7. Valg af suppleant – på valg Jette Jacobsen.
8. Valg af revisor – på valg Katrine Held-Tro.
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fanebærer – Preben J. Jensen.
11. Eventuelt.

Vel mødt – bestyrelsen!

 

 

Træning aflyst – opdateret!

OPDATERET!
Vi følger regeringen, så der er ingen træning før den 13. april, så næste træning vil blive 14. april,
med mindre der kommer nye retningslinjer.
———————————————————————————————————————————————————
På baggrund af nedenstående er al træning aflyst til og med d. 30. marts 2020
(så næste træning vil d. 31. marts 2020) Hvis der kommer forlængelse eller ændringer
til dette, vil vi bekendtgøre dette her på hjemmesiden.

Nyt fra DGI vedr. Corona virus

Til alle skytteforeninger i DGI Midtjylland

Alle skytteforeninger skulle gerne have modtaget denne opfordring fra DGI i Vingsted:

”Alle idrætsforeninger opfordres til at aflyse alle deres aktiviteter fra nu af og foreløbig frem til mandag den 30. marts. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter”.

DGI Midtjylland Skydning bakker op om denne opfordring og forventer at alle skytteforeninger i Midtjylland vil holde lukket for træning og andre aktiviteter frem til mandag den 30.marts. Det er forståeligt, hvis der er mange ærgelser forbundet med denne ændring i skytteforeningens aktiviteter og den enkelte skyttes træning, men samtidig er det også Skydeudvalgets håb, at alle forstår nødvendigheden heraf.

Hvis der er spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte formanden for Skydeudvalget Erik Madsen, 30230326 eller kontoret, 29743257.

Generalforsamling 2018

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. februar
efter endt træning i skydekælderen under Thorninghallen.
Dagsorden iflg lovene.

Alle er velkomne til at tage del i debatten, så vores forening kan være aktiv i årene fremover.

Vel mødt
Knudstrup Skyttekreds