Generalforsamling 2018

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. februar efter endt træning i skydekælderen under Thorninghallen. Dagsorden iflg lovene. Alle er velkomne til at tage del i debatten, så vores forening kan være aktiv i årene fremover. Vel mødt Knudstrup Skyttekreds

Generalforsamling

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 9. februar efter træning Dagsorden i g. lovene, Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før. Kom og vær med, lad os få en god debat, hør om bestyrelsens tiltag til en god og bæredygtig forening. Knudstrup Skyttekreds