Sikkerhed

Skydevåben er IKKE legetøj – derfor: Vær dig dit ansvar bevidst i omgang med skydevåben og ammunition
Indtil DU SELV har kontrolleret, om et våben er ladt eller afladt, skal du behandle det, som om det var ladt – farligt.

Kådhed straffes hårdt – sigt derfor ALDRIG mod levende væsner med dit våben.

Kontrollér, at dit våben er rent, inden du skyder.

Et våbens munding SKAL du altid holde fremad og opad i målretningen, når våbnet lades eller aflades. Når du bærer et våben, skal mundingen pege opad.

Ret dig ALTID efter skydelederens anvisninger.

Hold KUN fingeren på aftrækkeren, når du skal afgive et skud.

Er der personer mellem dig og skiverne, SKAL dit våben være afladt og du må IKKE røre det, så længe der er personer der.

Dit våben SKAL ALTID være afladt, når du stiller eller lægger det fra dig.

Under ophold på skydebanen skal låsen på dit våben være åben eller være lukket med sikkerhedspløk isat, når du ikke skyder.