Generalforsamling 1. juni 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Knudstrup Skyttekreds til afholdelse tirsdag den 1. juni 2021 efter træningsskydning – ca. kl 19:40

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af, at generalforsamlingen afholdes efter 15. februar grundet Corona restriktioner.
3. Beretning om foreningens drift i det forløbne år.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab, herunder kontingent
5. Indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er
        Finn Sehested – modtager genvalg
        Christian Kjærulff – modtager genvalg
        Ib Frank Kristensen – modtager ikke genvalg
7. Valg af suppleant – på valg Jette Jacobsen.
8. Valg af revisor – på valg Claus Pors Jensen.
9. Valg af revisorsuppleant – på valg er Vagn Thøgersen.
10. Fanebærer – Preben J. Jensen.
11. Eventuelt.

Vel mødt – bestyrelsen!