Generalforsamling 2018

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. februar
efter endt træning i skydekælderen under Thorninghallen.
Dagsorden iflg lovene.

Alle er velkomne til at tage del i debatten, så vores forening kan være aktiv i årene fremover.

Vel mødt
Knudstrup Skyttekreds

Generalforsamling

KNUDSTRUP SKYTTEKREDS
afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 9. februar efter træning

Dagsorden i g. lovene,
Evt. forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 dage før. Kom og vær med,
lad os få en god debat, hør om bestyrelsens tiltag
til en god og bæredygtig forening.

Knudstrup Skyttekreds